Rabu, 18 Mei 2011

వద్దు సర్ ప్లీజ్

 నిను  ఇపుడు  betch final yr ........నిను  చాల  అందంగా  ఉంటాను  అందరు  న  వంక  చూస్తారు  అబైలు  అంట  బాగుంట  .నేను  ఇంటర్  జాయిన్  అయినపుడు  నాకు  కలేజి  కొత్త  హాస్టల్  అపుడు  నాకు  చాల  కొత్త  గ  ఉన్దేడేది  బయం  గ  ఉండేది  అ  టైం  లో  నాకు  మా  వార్డెన్  సర్  పరిచయం  అయారు  ఆయనకి  ౩౦  yrs   వుంటై  average గ  ఉంటారు  న  age 17   అయన  నాకు  బాగా  ధర్యం  చేపేరు  అప్త్నుంచి  నాకు  ఏమన  problem వస్తే  అయన  దేగారకి  వేల్దని  అయన  నైట్  time మా  హాస్టల్  డెగర  వుంటారు  ఎందుక్నతే  అకడ  చాల  మంది  అబైలు  మా  హాస్టల్  లో  కి  వస్తారు  అమైలకోసం  మాట్లాడటానికి  .మా  వరదే  సర్  మిద  నాకు  గౌరవం , ఎకువ  అందుకే  ఎకువగా  ఐనతో  మాట్లడతాను  ఆయనకి  మరిఅగే  ఐంది  ఐదారు  పిల్లలు  చైనా  వాలు  sir అపుడపుడు  నాతో  క్లోజ్  గ  వుండేవారు  నిను  ఏమి  అనేదాని  కాదు  నేను  ఎపుడైనా  ఏదైనా  డ్రెస్  వేసుకంటే  అది   బాగోలేదు  అది  ఇది  చేపేవారు  న  సండ్ల     సైజు  అపట్లో  30 ఉండేది  నాకు  ఒక  బెస్ట్  ఫ్రండ్ ఉండేవాడు  ఎక్కువగా   అని  విషయాలు  తనతోనే  షేర్  చేసుకునేదని  తను  కూడా  బాగుంటుంది  న  అంత  కాదు  లే ..నిను  ఎక్కడికి   వేలిన  తను  నాతోనే  ఉండేది .మా  sir కి  నిను  అంటే  చాల  ఇష్టం  అపుడపుడు  ఎవరు  లేకపోతే  రొమాంటిక్  గ  మాట్లాడతాహారు  న  లిప్స్ గురించి   మాట్లాడతారు  న  లిప్స్  చాల  బాగుంటాయి  అనే  వాడు  ఎపుడు  నీను థంక్స్  sir అనే  దాన్ని .  ఒక  సారి   ఎవరు  లేనపుడు  న  లిప్స్  బాగున్నాయని  నా   లిప్స్  ని  టచ్  చేసేడు  నీను   ఏమి  ఆనలేదు  అపుడే  న  నడుం  పైన  చెయ్  వేసి  ప్రెస్  చేసేడు  నాకు  ఏదో  లాగా  అనిపించింది  ఏమి  మాట్లాడలేకపోయాను  ఆలా చాల  సేపు  నడుం  పైన చెయ్ వేసి నెమ్మదిగా వత్హుతూ   వుంది  మా  సర్  చెయ్  ఇంకా  నాకు  బయం  వేసి  మాట్లాడకుండా  వెళిపోయాను  ఆ రోజు  నాకు  నిద్రపట్టలేదు   నెక్స్ట్   డే  మా  sir తో  మాట్లాడలేదు   2days తర్వాత  మా  సర్  నాతో  మాట్లాడరు  మా  క్లాస్
 ఐన  తర్వాత  ఏమైంది  అన్నారు   నీను  ఎం  చెప్పాలో   తెలియక  ఎం  లేదు  సర్  అన్నాను  .నేను చేసినదానికి బయం  వేసింద అన్నారు .  లేదు  sir  అలాంటిదెంలేదు  మీరు  అంటే  నాకు  చాల  గౌరవం   అని  చెప్పను.  మరి  ఏమైందిఅన్నారు. ఎం  లేదు  చెప్పండి  అన్నను  ని  నడుం  పైన  ని  లిప్స్  పైన  చెయ్  వేసెను  అని  ఫీల్  అవుతున్నవ అని   అన్నరు .అదేమ్లేదు  sir కొంచెం  బయం  వేసింది  ఎందుకో  అన్నను .ఎందుకు  బయం  నిను  ఉన్నగ  ఎం  కాదులే  అని  దైర్యం  చెప్పారు  సరే  sir అన్నను .నైట్  డిన్నర్   ఐన  తర్వాత  ఒకసారి  కనిపించు  అన్నరు  సరే  కలుస్తాను  sir అని  అన్నను ,సర్ వెళ్ళాక నాకు చాల బయం వేసింది. నాకు కూడా ఒక సరి సర్ సుల్లిని చూడాలని మనసులో వుంది .  నైట్  టైం  వెల్లి   కలిసాను   కొంచెం  సేపు  మాట్లాడి  న  బుజం  మిద  చెయ్  వేసి   నెమ్మదిగా వత్తారు. న శరీరంలో ఏదో తెలియని సుఖమైన నొప్పి. నీను  nighty లో  ఉన్నాను  మా  sir అల  నోక్కుతుంటే  ఏమి  అనలేకపోయాను .లైబ్రరీ  కి  వెళ్దాం  అన్నరు  సరే  అని  వేల్లను.  లోపాలకి  వెలి  తలుపు  వేసారు. నా   నడుం  పైన  చేయి  వేసి  నడిచారు   కొంచం  ముందుకు  వేల్లగానే   అక్కడ  ఆగెం అపుడు  మా  sir ఇవాళ  నువ్వు  చాల  బాగునావ్  అనరు  థాంక్స్  అనను  వెంటనే
  నడుం  పైన  చేయి  తీసి  నా   సండ్లపైన  వేసేరు. నిను సర్ చేతులను తీసేసాను. ఎందుకు తిస్తున్నావ్ చాల భాగుంటుంది అన్నారు. నిను ఎం మాట్లాడలేదు. సర్ మల్లి నెమ్మదిగా నా సండ్ల పైన తన చేతులు వేసి నొక్కడం స్టార్ట్ చేసారు.సర్ మొఖం అంత ఎర్రగా ఐంది. నిను  ఎం  మాట్లాడల్కేపోతున్నను   అ  పరిస్తితులో  మెల్లగ  నన్ను కౌగిలించుకున్నారు.  నన్ను  చైర్  మిద  కుర్చోపెట్టి   నా  nighty ని   పైకి  ఎత్తారు   నా  ప్యాంటి  తీసేసేరు  నన్ను   కింద  పడుకోమన్నారు. నిను వద్దు సర్ ప్లీజ్ అన్నాను. సర్ ఎం మాట్లాడలేదు. నా ఒంటి మిద బట్టలు లేకుండా మొత్తం తీసేసారు. నాకు ఒక వైపు నుండి బయం వేస్తుంది. సర్ నా పైకి వచ్చి నా సల్లపయ్ ముద్దులు పెడుతూ వాటిని చిన్న పిల్లల్లా చికడం మొదలు పెట్టారు. దానితో నాలో వున్నా బయం పోయి ఒక రకమైన మూలుగులు మొదలినాయీ. నిను నా జీవితంలో మొదటిసారి అనుభవించే సెక్స్ సుఖం. సర్ నెమ్మదిగా సల్లనుండి ముద్దులు కురిపిస్తూ బొడ్డు దగ్గరికి వెళ్లారు. నా బొడ్డు బొక్కలో తన నాలుక పెట్టి గెలుకుతుంటే నా నరనర్రాల్లో రక్తం చాల స్పీడ్గా పరిగెడుతుంది. సర్ నాకు ఎఅమో అవ్వుతుంది ప్లీజ్ సర్ అంటూ నేమ్మదిగి ములుగుతున్నాను. సర్ నా మాటలు ఎం పట్టించుకోడంలేదు. తన పని తను తను చేస్తూ వున్నాడు. బొడ్డు దగ్గరినుండి ముద్దులు పెడుతూ ఇంకా కిందికి వస్తున్నారు. సర్ వద్దు వద్దు అన్నాను, సర్ వినిపించుకోకుండా నా పూకు రెమ్మల మద్య ముద్దు పెట్టారు. నిను ఒకే సారి ఎగిరిపద్దను నన్ను నిను కంట్రోల్ చేసే పోసిషన్ లో లేను. సర్ చేసే పనికి    నిను ఎదురుచెప్పలేదు. నా పుకులోనుండి ఏదో జిగురు ద్రవం బయటకు వచ్చింది. సర్ దాన్ని మరియు నా పుకుని నాకుతున్నారు.  నాకు  సెక్స్   లో  ఉన  స్వర్గం  కనపదుతుంది.నిను అల మత్హులో ఉండగానే సర్ తన సుల్లిని బయటకి తీసారు.సర్ సుల్లిని చూడగానే  ఒకేసరి మత్హులోనుంది బయటకు వచ్చేసాను. సర్ సుల్లి  కుబుసం  విడిచిన  పాములాగా  నల్లగా  మెరుస్తున్న  12 అంగుళాల  మోడ్డతో  తన  కాళ్ళ  మధ్య  వున్నాడు. సరుది గద్దపరలగా నిలబడివుంది దాన్ని చూసేసరికి నాకు చాల బయం వేసింది. అంత లావుది నా చిన్న గుద్ద లోకి ఎలా పడుతుంది అని. నిను ఇఎదే  మొదటి సరి  మగాడి మద్ద చూడడం. సర్ తన మడ్డను ఒక చెయ్తో పట్టుకొని నా పూకు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాడు. నా కాళ్ళ సందుల్లో మోకాళ్ళఫై కూర్చొని తన మడ్డని నా పుకుపయ్ నిమ్మధిగా కిందకి పఇకి రాస్తున్నాడు. నాకు చాల సుకంగా అనిపిస్తుంది .ఇంతలో నా ఫ్రెండ్ రాధా మాధవి, మాధవి అంటూ ఆరుస్తూ లైబ్రరి వైపు వచ్చింది. వెంటనే మేం సర్దుకొని బాటకు వచ్చేసాను.
ఇంకావుంది!

0 Comments:

Posting Komentar