Kamis, 12 Mei 2011

ఫంక్షన్ లో సెక్స్

 ఇది  న  రియల్  ఎక్ష్పెరిఎన్కె  కానీ  నా  జీవితంలో  ఒక్క  సరే  జరిగింది  అది  ఆంధ్ర  లో  ఉన్నప్పుడు . ఒక  రోజు  మా  ఫ్రెండ్  వాళ్ళ   అన్న  పెళ్లి  అందరు  వచ్చారు   ఎవరి  పనుల్లో  వాళ్ళు  వున్నారు  రాత్రికి  అందరు  పడుకున్నారు  కానీ  నేను  ఇంకో  ఆంటీ  పేరు  ఆశ  చాల  తెల్లగా  ముత్తు  కుంటే  కంది  పోయేలా  ఉంది  మిగిల్పోయము  ప్లేస్  ఎక్కడ  లేదు  సరే  నేను  మా  ఫ్రెండ్  రూం  లో  వెళ్లి  పడుకుంటాను  ఇక్కడకు  చాల  దగ్గరలో  ఉంది  అన్నాను  ఐయ్తే  నేను  వస్తాను  అంది .ఫస్ట్  బయం  వేసింది  ఆ  తరువాతే  ఆమె  పరువాలు  చూసే  న  మతి  పోయింది  నా  లక్  ఎలా  ఉంటుందో  ఏంటో  అని  సరే  అన్నాను . ఇద్దరం  రూం  లోకి  వెళ్ళాము  తను  నిఘ్తి  లో  కి  చంగె  అయింది  కానీ  నా  బాడ్  లక్  అప్పుడు  కరెంటు  పోయి  వచ్చింది  లోపల  చాల  బడపదను  కానీ  పైయికి  మాత్రం  చాల  మంచి  పని  చేసారు  లేదంటే  ఉండే  ఒక్క  రూం  లో  చాల  అవాస్త  పడవలసి  వస్తుంది  అన్నాను  తను  నవింది  నాకు  అర్ధం  అవ్వలేదు . అప్పుడు  మెల్లగా  వర్షం  మొదలయింది  తరువాత  ఒరుములు  మెరుపులు  నాకు    చాల  తెలుగు  సినిమా  సీన్లు  గుర్తుకు  వచాయి  కాసేపటి  తరువాత  అంటి  మూల్గులు  వినిపించాయి  తట్టి  లేపాను  చాల  చలిగా  ఉంది  కాస్త  హతుకొని  పడుకోవచ్చుకడ  అంది  వద్దు  అన్నాను  , ఎందు  కు ? అంది  ఎదైయ్న  తప్పు  జరిగితే  బావుంధు  అన్నాను  మల్లి  నవింది  ఇలా  కాదు  అని  వెళ్లి  గట్టిగ  కోవిగిలిన్చికున్నాను  తను  కుడు  గట్టి  గ  కోవిగిలించుకుంది  నేను  కంట్రోల్  చేసుకోలేక  పోయాను  నిఘ్తి  పైయ్కి  లేపి  న  తల  లోపల  పెట్టాను  వెంటనే  తన  ఉన్దెర్వెఅర్  తెసి  న  నాలుకతో  న్కను  తన  మూల్గులు  ఇంకా  ఎక్కువ  అయిపోయాయి .

 నేను  inka సౌండ్  చేయకు  బయటకు  వినిపిస్తే  ప్రాబ్లం  అవుతుంది  అన్నాను  సరే  andi కాసేపటి  తరువాత  తన  పంగ  చీల్చి  న  మొడ్డ  దూర్చాను  చాల  గట్టి  గ  కేక  వేసింది  ఇంకా  లాబం  లేదు  అని  నోరు  మూసి  గట్టి  గ  దేన్గాను  ఇది  న  మొదటి  సరి  కాబట్టి  అందో  లో  ఏమి  తెలిది  రెండు  నిమిషాల్లో  న  పని  అయిపొయింది  తను  మల్లి  నవింది  తరువాత  నెమ్మది  గ  చెయ్యి  చాల  బావుంటుంది  అంది . సరే  అని  మొదట  తన  నుడుతూ  మీద  ముద్దు  పెట్టాను  ఆ  తరువాత  బుగ్గల  మీద  aa తరువాత  పెదవుల  మీద  పేటను  aa అరువత  తన  నిఘ్తి  తీసి  సి  విసిరిపరేసను  నేను  కుడు   న  బట్టలు  విప్పాను  వొల్లంత  ముద్దుల  వర్షం  కురుపిన్సుహను  aa తరువాత  చాల  సేపు  బొద్దు  తో  ఆడుకున్నాను  ఇంకా  మూల్గుతూనే  వుంది  కానీ  నా  పెదవులతో  తన  పెదవులను  లాక్  చేశాను  మల్లి  పంగ  చీల్చి  na మద్దను  దూర్చాను  ఈ  సరి  మాత్రం  చాల  స్లో  గ  డెంగు  తు  మెల్ల  మెల్లగా  స్పీడ్  పెంచాను  ఇంకా  తను  చాలు  వదిలిల్పేటు  అని  బతిమల్తుడుంతి  నేను  ఇంకా  జోరు  పున్జుకున్నాను  తను  బతిమలాడే  కొద్ది  నేను  న  స్పీడ్  పెంచాను  ఇంకా  తను  నొప్పి  బరించలేక  చాలు  అంది  నేను  నవ్వాను  తను  కళ్ళు  మూసింది  తన  కనురెప్పల  పి   మూడడు  పెట్టి  పడు  కున్నాను . తను  ఎదుసుటు  నన్ను  గట్టి  గ  ముద్దు  పెట్టుకుంది  నేను  సారీ  అన్నాను  తను  ఎందుకు  అంది  తప్పూ  చేశాను  కాబట్టి  అన్నాను  నేను  ఏడిచింది  ఆనందం  తో  నా  మొగుడు  సుద్దా  పప్పు  నువ్వు  e రోజు  పంచిన  సుకం  నేను  ఎన్నాడికి  మరవలేను  అని  ఇంకా  సరే  అని  పడుకొని  వెళ్లి  పోయాము .

 తను  ఊరికి  వెళ్ళడానికి  బయాల  చేరింది  నేను  వెళ్లి  నాకు  ఒక  sari కావాలి  అన్నాను  తను  నవ్వి  సరే  అని  మెదపయను  రూం  లోకి  తెసుకు  వెళ్ళింది  చీరలో  ఉంది  నేను  విప్పు  అన్నాను  వద్దు  ఎవరైనా  వస్తారు  ఇలాగె  కానీ  అంది  సరి  అని  చీర  పయికి   ఎత్తాను  ఉన్దెర్వెఅర్  లేదు  ఎందుకు  వేసుకోలేదు  అన్నాను  నీ  కోసం  అంది  వెంటనే  నవ్వాను  టైం  లేదు  త్వరగా  అంది  అంటే  ఈ  సరి  డైరెక్ట్  ఎటాక్  తను  రెండు  నిమిషాల్లో  వదిలేస్తాను  అనుకుందు  కానీ  పడుకుబెట్టి  5 min,తరువాత  తను  నా  మీద  కురుచొని  5 min, తనను  కుర్చీలో  కూర్చోబెట్టి  5 min, తరువాత  కుక్క   ల  వొంగో  బెట్టి  5 min, టేబుల్  మీద  కూర్చోబెట్టి  5 min, ఎన్ని  విదాలుగా  చేసిన  నేను  లీక్  అవ్వలేదు  తను  మాత్రం  2 times అయ్యింది  తను  వెళ్తాను   అంది  నేను  బాద  పడ్డాను  సరే  అని  న  మొడ్డ  నోట్ల  పెట్టుకుంది  నేను  చాల  త్రిల్  గ  ఫీల్  అయ్యాను  అంతే  నా  రసం  కారే  వరకు  చీకుతూ  తరువాత  దాన్ని  చప్పరిస్తూ  నవ్వుతు  వేలింది .